என் தோழர்கள்

Friday, 25 March 2011

Cricket

இந்த வருடம் இந்தியா கண்டிப்பாக உலகக்கோப்பையை வெல்லும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு வந்துள்ளது... 

இந்தியா உலகக்கோப்பையை வென்றால் அந்த வெற்றி தோணியை மட்டுமே சேரும்......

Pls Pray for INDIA....

No comments: