என் தோழர்கள்

Thursday, 19 May 2011

...............

தேர்தல்,IPL, எல்லாம் முடிந்தது 2ஜி'யை தவிர,,,,,,


Tuesday, 3 May 2011

கவிதை

கல்லூரிக்கு விடுமுறை ஆச்சே..
எங்கு காண்பேன் என் காதலியை
ஏக்கத்தில் காதலன்....