என் தோழர்கள்

Tuesday, 10 July 2012

என்னவளே வீடியோ பாடல்

அழகிய வார்த்தைகள் உதிர்த்த என் தோழனின் வீடியோ காட்சிகள்... வருங்கால பாடகன் , வருங்காலத்தை வாழ வைக்க வந்த சிங்கக்குட்டி..... இப்ப பாட போகுது  நல்ல கேளுங்க .... இந்த பாட்டை பாடியவர் விக்ணேஷ்...