என் தோழர்கள்

Sunday, 27 May 2012

விளையாட்டு - 1ன் விடை & விளையாட்டு - 2

   விளையாட்டு ஒன்னுக்கான விடை அதிகப்பட்சமா எல்லருமே சொல்லிடீங்க... உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.... இதற்கான விடை வெளியிடப்பட்டுள்ளது....


8
1
6
3
5
7
4
9
2இதை கண்டுபிடிக்கவும், ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளவும் ஒரு எளிய வழி உள்ளது இருப்பினும் அதற்கு முன்பாக விளையாட்டு 2யையும் முடித்து விடலாம்....

விளையாட்டு ஒன்றிற்கு சொன்ன அதே நிபந்தனைகள் தான்.. ஆனால் இம்முறை கட்டங்களின் எண்ணிக்கை அதிகம்.. மொத்தம் 25 கட்டங்கள்... 1 முதல் 25 வரை நிரப்ப வேண்டும்... மொத்த கூட்டுத்தொகை 65 ஆக வரவேண்டும்....

நிபந்தனைகள் படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்....

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y


A=? B=? C=? D=? E=?
F=? G=? H=? I=? J=? 
K=? L=? M=? N=? O=? 
P=? O=? R=? S=? T=? 
U=? V=? W=? X=? Y=? 


இதை காப்பி செய்து கமெண்ட் பெட்டியில் பேஸ்ட் செய்து, கேள்விக்குறியை நீக்கிவிட்டு தங்கள் பதிலை அளித்து எண்டர் செய்யவும்... என்றும் விளையாட்டுடன்
சதீஷ் மாஸ்......
தங்கை நந்தினியுடன்


6 comments:

அணிமா said...

A=23 B=4 C=7 D=11 F=20
F=6 G=15 H=18 I=24 J=2
K=19 L=22 M=1 N=10 O=13
P=5 Q=8 R=14 S=17 T=21
U=12 V=16 W=25 X=3 Y=9

அணிமா said...

A=03 B=16 C=09 D=22 F=15
G=20 H=08 I=21 J=14 K=02
L=07 M=25 N=13 O=01 P=19
Q=24 R=12 S=05 S=18 T=06
U=11 V=04 W=17 X=10 Y=23

இது கூட சரி என்றுதான் நினைக்கிறேன்

Peter John said...

A=17 B=24 C=1 D=8 E=15
F=23 G=5 H=7 I=14 J=16
K=4 L=6 M=13 N=20 O=22
P=10 Q=12 R=19 S=21 T=3
U=11 V=18 W=25 X=2 Y=9

Peter John said...

A=17 B=24 C=1 D=8 E=15
F=23 G=5 H=7 I=14 J=16
K=4 L=6 M=13 N=20 O=22
P=10 Q=12 R=19 S=21 T=3
U=11 V=18 W=25 X=2 Y=9

niloufer said...

A=17 B=24 C=1 D=8 E=15
F=23 G=5 H=7 I=14 J=16
K=4 L=6 M=13 N=20 O=22
P=10 O=12 R=19 S=21 T=3
U=11 V=18 W=25 X=2 Y=9

chicha.in said...

hii.. Nice Post

Thanks for sharing